اخبار طب فنی

دسامبر 11, 2018

ساختمان پا

️پای انسان دارای ساختمان بسیار پیچیده‌ای است. هر دو پا از ۲۶ استخوان تشکیل شده‌است که توسط ۳۳ مفصل و بیش از ۱۰۰ عضله، رباط و […]
دسامبر 11, 2018

منحنی پا

اگر در حالتي كه فرد ايستاده به کف پای او نگاهی بیندازید، متوجه یک منحنی رو به بالا در وسط کف پای او می‌شوید که اصطلاحاً […]
دسامبر 11, 2018

پا یک شاهکار مهندسی بیومکانیک است

منظور از پا  قسمتی از اندام تحتانی است که پایینتر از ساق و مچ قرار گرفته است و شامل پاشنه، کف پا، پنجه و انگشتان است. پای […]
نوامبر 22, 2018

محصول جدید طب فنی ( صندل طبی )