ژوئن 30, 2016

انواع فلت فوت

1_Rigid 2_Flexible—–>1_سیمپتوماتیک 2_ اسیمپتوماتیک در فلکسیبل هنگام تحمل وزن قوس محو میشود و هنگامی ک فرد در وضعیتی هست که تحمل وزن نمیکند قوس قابل مشاهده […]
ژوئن 30, 2016

تاندونيت آشيل يكي از علل درد پشت پاشنه

تاندون آشيل ادامه عضله دوقلوي ساق پا است كه به پشت پاشنه متصل ميشود انقباض عضله دوقلو باعث كشيده شدن پاشنه به بالا و بدنبال آن […]