عوارض صافی کف پا

مراقب عوارض صافي كف پا باشید

صافی کف پا در درازمدت می‌تواند باعث بروز عوارضی مانند خارپاشنه، زانو درد، کمردرد، خستگي هنگاه راه رفتن و ورزش، انحراف زانو، مچ پا و ستون فقرات و حتی منجر به ضعيفي چشم و سردرد شود.
بروز التهاب در رباط‌های کف پا، التهاب زردپی آشیل و زردپی عضله خلفی استخوان درشت نی، شکستگی‌های فشاری در اندام تحتانی و ایجاد بافت‌های مرده پوستی نابجا از دیگر عوارض احتمالی صافی کف پا هستند.